گالری هاهمه دسته بندی ها


گروه موسیقی آدالان

گروه موسیقی آدالان

کنسرت 8 مهرماه 95

دکتر اکبر عالمی , استاد محمد ذوالنوری , استاد سعید شکوهی

دکتر اکبر عالمی , استاد محمد ذوالنوری , استاد سعید شکوهی

کنسرت 8 مهرماه 95

گروه موسیقی هاتف

گروه موسیقی هاتف

کنسرت 8 مهرماه 95

دکتر اکبر عالمی و مدیریت آموزشگاه ( جمشید کلانتری  - کتایون کوکانمهر )

دکتر اکبر عالمی و مدیریت آموزشگاه ( جمشید کلانتری - کتایون کوکانمهر )

کنسرت 8 مهرماه 95

استاد محمد ذوالنوری

استاد محمد ذوالنوری

کنسرت 8 مهرماه 95

استاد سعید شکوهی ( آترین آدالان)

استاد سعید شکوهی ( آترین آدالان)

کنسرت 8 مهرماه 95

گروه موسیقی هاتف

گروه موسیقی هاتف

کنسرت 8 مهرماه 95

مدیریت آموزشگاه

مدیریت آموزشگاه

کنسرت 8 مهرماه 95

گروه موسیقی و نمایش آدالان

گروه موسیقی و نمایش آدالان

کنسرت 8 مهرماه 95

گروه موسیقی و نمایش آدالان

گروه موسیقی و نمایش آدالان

کنسرت 8 مهرماه 95

قبلی 1 2 3 بعدی