راهنمای ثبت نام آنلاین

هنرجوی گرامی ، برای ثبت نام مراحل زیر به ترتیب انجام دهید:

1- منو => ثبت نام=>ثبتنام آنلاین (http://hatef-music.ir/StudentRegister.aspx) =>وارد کردن مشخصات

2- منو=>پنل کاربری(http://hatef-music.ir/Login.aspx)=>ورود به پنل

3- منو=>دوره ها (http://hatef-music.ir/CourseShow.aspx )=>انتخاب دوره ، ثبت نام در دوره و زمانبندی