موسیقی کودک آموزشگاه موسیقی هاتف

 

fddfgکلاسهای ارف به منظور آشنایی کودکان با مبانی موسیقی ، فعالیت گروهی موسیقی و اجرا تشکیل می شود که همین امر تقویت موسیقایی را در پی دارد. نت خوانی یا اولین آموزه های اجرای موسیقی به آهستگی و با بیان ویژه کودکان تعلیم داده می شود و چه بسا قطعاتی بدون نت نیز آموزش داده می شود.
سازها که شامل زیلوفون ، متالافون ، بلز ، فلوت و ادوات ضربی می باشد ، بسیار راحت و ساده نواخته می شود و کودکان را چندان درگیر مشکلات تکنیکی نمی کند. این امر موجب می شود ذهن کودک بیشتر معطوف به خود موسیقی باشد تا رفع مشکلات تکنیکی یک ساز. علاوه بر این ، قطعاتی که بچه ها فرا می گیرند کاملا کودکانه با اشعاری زیبا و محبوب آنهاست که با روحیات آنها کاملا سازگار است.
کلاس بطور گروهی تشکیل می شود و کودک فعالیت گروهی - که لازمه غالب اجراهای موسیقی است – را تجربه می کند او بجزساز خود باید به ساز دیگران هم گوش کند تا هماهنگ با آنان بنوازد که این حفظ ریتم از ارکان مهم نوازندگی است. خواندن شعر ، همراه با نواختن از دیگر برنامه های این کلاس می باشد برای درست و صحیح خواندن باید درست و صحیح گوش کرد.  بنابراین خواندن موجب تقویت گوش موسیقایی و نیز پرورش و کوک شدن صدا می گردد ، بطوریکه بعد از مدتی اغلب بچه ها می توانند صدای هفت نت موسیقی را از یکدیگر تشخیص دهند "زولتان کودای" معتقد بود « تنها زمانی بچه ها باید نواختن ساز را آغاز کنند که خواندن و شنیدن در آنها کامل شده باشد » به واقع برترین نوازندگان کسانی هستنئد که از قدرت شنوایی موسیقایی بالا برخوردارباشند
امکان بداهه نوازی - که از اصول اولیه و مهم " کارل ارف " می باشد – براحتی با سازهای سیلوفون و متالافون و بلز امکان پذیر است. بچه ها در این دوره تنها هم صدا یا اونیسون نمی نوازند ، بلکه بخشهای همراهی نیز توسط زیلوفون باس یا حتی بلز توسط خودشان اجرا می شود که توانایی شنیدن ، درک و اجرای موسیقی چند بخشی را در آنان بوجود می آورد. این کلاسها حتی برای کودکی که نمی خواهد به هیچ سازی در آینده بپردازد ، نیز مفید خواهد بود زیرا موسیقی پراکندگی های ذهنی ، رفتاری و شخصیتی کودک را نظم می بخشد.